หลวงพี่โน้ต อุดม

ข่าวเด่น 9,479
หลวงพี่โน้ต อุดม

เป็นเวลาร่วม 7 เดือนแล้วที่นักแสดงและนักพูดชื่อดัง "โน้ต อุดม" ตัดสินใจละทางโลก มุ่งสู่ทางธรรม ด้วยการเข้าพิธีอุปสมบทอย่างเงียบ ๆ ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อ.พาน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา มีเพียงครอบครัว ญาติสนิทไม่เกี่ยวคนเข้าร่วมพิธี โดยได้ฉายาทางธรรมว่า "อธิจิตโต" แปลว่า "ผู้มีจิตสูง"

<< Back